Copyright © 2014 by "K-Trolle"    •   All Rights reserved   •
De K-trolle vzw streeft ernaar om zoveel mogelijk
mensen gratis de mogelijkheid te bieden om "hun
ding" aan een breder publiek voor te stellen.

Indien je zelf iets willen organiseren in de K-trolle
kan je steeds contact opnemen met 
jurgen.lievens1@telenet.be op telefonisch op
GSM 0474 30 61 73 .

Geef zeker je naam en je contactgegevens door
(telefoon en email). De periode waarin je iets wilt
organiseren en vooral wat je wil doen.
Alle eventuele extra informatie zoals website, foto,
affiche en beschrijving van het project  zijn welkom.
Als je een beknopte samenvatting kunt maken of
als je een link hebt naar je eigen site die op de
website van K-trolle kan gezet worden is dit leuk
meegenomen.